Welcome

สอนเสียวน้องรหัส

ในชีวิตช่วงวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับหลายๆคนคือ การเปลี่ยนจากมัธยม เข้าสู่มหาวิทยาลัย ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับมันมาก เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม